Kartki - kategorie
Kartki - dodatki
Najlepsze kartki
Wyszukiwarka
Statystyki
Polityka prywatności serwisu e-kartki.net.pl1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników strony http://e-kartki.net.pl. Została opracowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim Użytkownikom.

2. Administratorem Danych Osobowych zbieranych przez serwis jest administrator strony http://e-kartki.net.pl.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowano wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (formularz wysyłki kartki i formularz zakładania konta w serwisie)
- poprzez gromadzenie plików cookies€ (patrz zakładka Polityka cookies€).

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

5. Administrator Danych Osobowych zapewnia, że Użytkownikom posiadają uprawnienia wynikające z ustawy RODO.
Każdemu korzystającemu z naszej strony przysługuje prawo do:
-cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (poprzez kontakt z Administratorem strony)
-poprawiania swoich danych osobowych (poprzez kontakt z Administratorem strony)
-usunięcia swojego konta Użytkownika (usunięcie konta można przeprowadzić samodzielnie, korzystając z panelu konta lub też zwrócić się w tej sprawie do Administratora serwisu).

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza (formularz wysyłki kartki - wysłanie kartki do adresata, formularz zakładania konta - założenie konta w serwisie)

7. Korzystając z naszego serwisu można to zrobić na dwa sposoby:
a) jako Gość serwisu
b) jako Użytkownik serwisu

Ad a) Korzystając z naszego serwisu jako Gość zbieramy następujace Twoje dane:
-publiczny adres IP
-informacje o używanej przeglądarce
-odwiedzone strony w naszym serwisie

Ad b) Rejestrując się i korzystając z naszego serwisu jako Użytkownik zbieramy następujace Twoje dane:
-publiczny adres IP
-informacje o używanej przeglądarce
-odwiedzone strony w naszym serwisie
-Twoje imię
-Twój adres email
-Twoją płeć
-Twój rok urodzenia

8. Wysyłając kartki z naszego serwisu zbieramy następujace Twoje dane:
-publiczny adres IP komputera osoby wysyłającej kartkę
-informacje o używanej przeglądarce
-odwiedzone strony w naszym serwisie
-adres e-mail osoby wysyłającej kartkę
-adres e-mail odbiorcy kartki

9. Odbierając kartki z naszego serwisu zbieramy następujace Twoje dane:
-publiczny adres IP komputera osoby odbierającej kartkę
-informacje o używanej przeglądarce osoby odbierającej kartkę
-odwiedzone strony w naszym serwisie przez osobę odbierającą kartkę

10. Wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy zbieramy następujące Twoje dane:
-adres e-mail osoby wysyłającej wiadomość

11. Dane podane w formularzu rejestracji są przetwarzane w celu utworzenia konta w naszym serwisie. Dane podane w formularzu wysyłki kartki przetwarzane są w celu wysłania i dostarczenia kartki do odbiorcy.

12. Administrator Danych Osobowych zapewnia, że dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

13. W serwisie wyświetlane są reklamy Google oraz widget Facebook. Aby dopasować tematykę reklam do Twoich zainteresowań firma Google korzysta z plików cookie. Reklamy mogą być dopasowane do informacji wynikających z Twoich poprzednich wizyt w tej i innych witrynach, z wyłączeniem danych prywatnych. Na stronie Reklamy - prywatność i warunki mogą Państwo znaleźć więcej informacji dotyczących personalizacji wyświetlanych reklam.

14. Istnieje możliwość zablokowania swojego adresu email przed otrzymywaniem kartek z serwisu. W tym celu należy zwrócić się z taką prośbą do Administratora strony wysyłając wiadomość pod adres administrator@e-kartki.net.pl z adresu, który chcemy zablokować.

15. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na stronie serwisu.

FAQ  Kontakt   Regulamin Polityka Prywatności   Polityka cookies
Zabrania się kopiowania i wykorzystywania kartek poza serwisem
.:: Copyright 2002-2019 WMsoft All Rights Reserved. Powered Ek@rtka STD ::.